Souhlas se zpracováním osobních údajů – kandidát

V souladu s čl. 7 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími relevantními předpisy na ochranu osobních údajů,

tímto uděluji souhlas

se zpracováním (manuálně, v písemné a elektronické podobě) osobních údajů společnosti Manta Tools, s.r.o., IČO: 25650203, se sídlem: Praha 6, Tychonova 2, PSČ 16000, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 58081 (dále jako „správce“ nebo „Manta Tools“), a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a další údaje uvedené v životopise nebo jinak poskytnuté správci pro účel stanovený níže (dále jen „osobní údaje“). Účelem zpracování je posouzení mých předpokladů pro získání pracovní pozice, pro účely nabídky pracovní pozice a případně pro opětovné kontaktování při uvolnění pracovní pozice u společnosti Manta Tools. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 3 let od jeho udělení. Prohlašuji, že jsem si vědom, že nejsem povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním za výše uvedeným účelem, poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním činím dobrovolně a jsem si vědom, že v případě neudělení souhlasu nebude možné mě kontaktovat s nabídkou pracovní pozice. Zároveň beru na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat doručením odvolání poštou do sídla Manta Tools anebo na email: legal@getmanta.com. Podrobné informace ohledně práv týkajících se zpracování osobních údajů mohou být poskytnuty na základě žádosti adresované na email: legal@getmanta.com.

Manta Tools, s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Prague, Czech Republic, ID: CZ25650203
Registered in the Commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, entry No. 58081